Slide

Helt ny analyse ude nu!

Den bæredygtige
forbruger

Nu og i fremtiden

Bestil den her

Et samarbejde mellem A&B Analyse og Innovation Lab

Betyder bæredygtig noget for din forretning? Hvis du ønsker at ramme 61 % af potentielle forbrugere gør det! For disse 61 % er bæredygtighed nemlig vigtigt – og de ønsker at være mere bæredygtige. Der er muligheder, og det er lige nu, at man som virksomhed – uanset hvor man er i værdikæden – skal gentænke sin strategi og igangsætte de grønne initiativer. Indsigt i markedet er en forudsætning for at kunne udvikle sin forretning i en positiv retning, hvorfor Innovation Lab og analysebureauet A&B har udviklet analysen “Den bæredygtige forbruger” – en  kvalitative analyse med +2000 respondenter.

Slide

Gennem undersøgelserne har vi fået dyb indsigt i forbrugernes adfærd og holdninger til bæredygtighed – deres indkøb, forbrug og afskaffelse af forbrugerprodukter. Herunder deres kendskab til Verdensmålene. Vi har desuden spurgt ind til deres forventninger til fremtiden, og hvordan både producenter og butikker kan hjælpe dem. Hele analysen indeholder mere end 130 sider med ny viden og indsigter, som du kan bruge til produkt- og forretningsudvikling, marketing, brugerforståelse og meget mere.

Står du lige nu med en ide til – eller et færdigt – bæredygtigt produkt, som du skal have ud til den rigtige målgruppe? Står du midt i en bæredygtig omstilling – eller vil du overbevise din leder om, at en bæredygtig omstilling betaler sig? Eller vil du begynde at markedsføre dit produkt mere specifikt til en bæredygtighedsfokuseret målgruppe? Så er analysen om “Den bæredygtige forbruger” din mulighed for at blive opdateret på dine fremtidige forbrugeres købsvaner og holdninger til bæredygtighed.

“Mere end 50% af forbrugerne synes at miljøcertificeringer er vigtige, og knap 50% vil gerne betale mere for produkter, der er certificerede”

Slide

Slide

51,7% ønsker at blive bedre til at undgå madspild

“Forbrugerne finder bæredygtighed vigtigt inden for kategorien Tøj – men det afspejler sig (endnu) ikke i deres købsvaner”

Slide

Slide

Der er et stort ”gap” mellem hvor bæredygtig man opfatter sig selv, og hvor bæredygtig man gerne vil være i fremtiden. Det er det ”gap”, som producenter og butikker skal udnytte til at udvikle nye produkter og services”

Skriv til os, hvis du vil bestille analysen eller har spørgsmål.
Vi arrangerer også foredrag!

Slide

Analyse

(Digital version)

Brance rapport

Analysens resultater uddybes i henhold til den valgte branche. Rapporten kan tilpasses til virksomhedens særlige ønsker.

Foredrag/Workshop

Med udgangspunkt i en design thinking approach, hjælper vi virksomheder med at udvikle nye forretningsområder, koncepter og produkter . Vi faciliterer innovations workshops med udgangspunkt i ”insight” fra markedet.

Analysen er udviklet i partnerskab mellem Circular By Innovation Lab og A&B Analyse.

Circular By Innovation Lab
Anette Priess Gade
40 50 97 20
anette@ilab.dk

 

A&B Analyse
Claus Bo Hansen
40 15 20 06
cbh@ab-analyse.dk

Slide

Fakta om analysen

Metode

Undersøgelsen er foretaget i et stort Danmarkspanel. Panelet består af ca. 70.000 tilfældigt udvalgte danskere. Indsamling er foretaget via internettet som selvudfyldt spørgeskema.

Univers & stikprøve

Alle danskere 16-80 år. 2.023 personer deltog i undersøgelsen.

Tidsperiode

Dataindsamling er foretaget hen over sommeren 2019.

Vægtning

Data er vægtet på køn, alder og geografi, således at stikprøvens sammensætning matematisk matcher den fordeling man finder i hele den danske befolkning.